Regjeringen gir gjennom Forskningsrådet 20 millioner kroner til gründerprosjekter ledet av studenter ved norske universiteter og høyskoler. Rubato Booking har fått innvilget 1 million kroner for utvikling av det neste prosjektet – en digital bookingplattform for artister og arrangører.

Forskningsrådet mottok 45 søknader i 2020. Prosjektene har blitt vurdert av eksperter, og 20 prosjekter får tildeling og mottar inntil 1 million kroner hver til utvikling av forretningsideen. Tildelingene skjer innenfor en rekke ulike fagområder.

Rubato Booking utvikler en digital bookingplattform og et planleggingsverktøy som kobler artister og arrangører. Tjenesten skal gjøre det enkelt for arrangører og artister å gjennomføre bookinger på en sømløs og tidsbesparende måte. Rubato Booking strømlinjer bookingprosessen slik at all informasjon og korrespondanse mellom de ulike partene foregår på ett sted. Dette gjør at artister kan fokusere på å lage god musikk og bli tilgjengelig for flere potensielle kunder, samtidig som arrangører vil spare tid på en krevende og administrativ tung prosess.

– Mer gründermentalitet vil hjelpe Norge gjennom omstillingen som vi vet vi skal igjennom, uttaler næringsminister Iselin Nybø i en pressemelding.

Rubato Booking bygger på kunnskap innen informatikk, industriell design og forretningsutvikling. NTNU bidrar med kompetanse fra de respektive fagområdene, samt mentorer fra institutt for industriell økonomi og teknologiledelse, institutt for sosiologi og statsvitenskap, samt kunnskap, nettverk, og kontorer ved NTNUs Entreprenørskole.

– Vi ser at det er enorm mange muligheter for nyskapning i musikkbransjen. Bransjen har vært gjennom en digitaliseringsprosess tidligere, men det er fortsatt mye som kan effektiviseres og digitaliseres. Det er uten tvil et behov for tjenesten vi bygger, og midlene fra Forskningsrådet vil gjøre oss i stand til å utvikle tjenesten sammen med bransjen, brukere og kunder, sier daglig leder Jørgen Berntson Aase.

– Støtten fra Forskningsrådet betyr enormt mye. Vi får midler til å utvikle tjenesten videre, og har nå muligheten til å være med på en digital omveltning i musikkbransjen. Vi ser at det er mange muligheter for nyskapning og innovasjon, og det er utrolig spennende at vi får bli en denne reisen. Støtten vil gjøre oss i stand til å holde fokus, bygge tjenesten etter brukernes behov, samt bygge et sterkt kjerneteam. Vi er utrolig takknemlig for tilliten, og tror at dette vil gjøre oss meget godt rustet i tiden fremover.