Philip Emilio er en 27 år ung voksen, et blandingsbarn, halvt filippinsk, halvt chilensk og født i Norge. Det leder ofte til spørsmålet om tilhørighet i samfunnet og omgivelsene rundt han. Ofte har han følt mangel på tilhørighet i kulturell sammenheng. Om å være filippiner i filippinsk kultur, chilener i chilensk kultur, norsk i norsk kultur, til og med være nordmann med flerkulturell bakgrunn i flerkulturelle omgivelser — som å være ikke-muslim i områder preget av muslimske/religiøse verdier.

Han deler kanskje ikke de samme verdiene som en utpreget muslim, chilener eller filippiner gjør, men at han betrakter seg selv som norsk kan lede til at han regelmessig havner i situasjoner der han må bevise mer enn nestemann. Philip Emilio som har bodd overalt i Oslo omegn, fra vest til øst, har ofte havnet i situasjoner der han føler seg utestengt. Er det flere som kan relatere til dette? Ja. Det er nettopp denne uvitenheten og følelsen av å bli utelatt Emilio sin nye låt «Ingen Av Dine Venner» handler om.

– «Ingen Av Dine Venner» handler om hvordan jeg føler meg utenfor i samfunnet, men samtidig så hjemme når jeg er med henne. Mine tanker bak sangen er mennesker som ikke følger normene og det å bli akseptert som den man er av et annet menneske.

Sjekk ut låten her: