Kevin fra Ullensaker tar i bruk masken for å fremme alter-egoet, P.ESA. I dag er han ute med debutlåten «OHANA», som handler om å sette pris på det livet gir han.

Den urbane poeten tilbrakte sitt første tiår i Norges hovedstad før familien etterhvert flyttet østover; til tross for dette føler han fortsatt en tilhørighet til sitt gamle hjemsted. Inspirasjonskilden var hans far som spilte gitar, og det førte til at unggutten selv valgte å ta lærdom i elementer som låtskriving, gitarspilling og fotografering for å utfolde sine kreative evner.

Hva handler «OHANA» om?
– Har hatt en tøff periode, og jeg snakker til meg selv om at jeg må bevege meg smartere og utvikle meg mer som person, men også sørge for å sette pris på det livet gir meg. Selvinnsikten jeg prøver å vise – man kan si at jeg er en person som gjør mye feil og har handlet irrasjonelt til tider. Sangen er en observasjon i retrospekt, men helhetlig forteller jeg at mine brødre og familie skal være med videre.

– Man kan si at jeg er en person som gjør mye feil og har handlet irrasjonelt til tider.

Hvorfor bruker du maske?
– Det er en side av meg som vil etablere et klart skille mellom kunsten og kunstneren. Det er et konstant skifte der personer gjerne endrer seg over tid, mens kunsten bevares. Jeg føler meg sterkere ved å ha på masken, det gir en viss trygghetsfølelse over det – nesten på en superhelt ting.

I min egen wave, surfer med min ohana